ERASMUS+ program keretében,
Ausztriából indulva az alábbi továbbtanulási lehetőségeid vannak 2024-ben:

Bécsben nagyon változatosak a továbbtanulási lehetőségeid, de a világ nyitva áll előtted.
Az itt tanuló diák a pályázata alapján, akár egy másik egyetemen is tanulhat a nemzetközi cserediák program keretében.

Frissítve: 2024.02.23.

Tanulj tovább nemzetközi szinten Bécsből indulva!

A teljesség igénye nélkül mutatjuk meg, milyen lehetőségeik vannak, azoknak a diákoknak akik a bécsi egyetemeken tanulnak, s onnan indulnak tovább egy másik felsőoktatási intézménybe időszakosan tanulni.

Hogy ebből ne legyen gondod, ebben: Mi segítünk neked!

Nézzük meg mit nyúj neked a Bécsi Egyetem (Universität Wien):
A külföldi tartózkodás a tanulmányaid alatt, a legjobb lehetőség: új országok, (tudás)kultúrák, nyelvek és emberek megismerésére.

Egy életre hasznot húzhat ebből az élményből!

 • Személyes előnyök – önbizalom, függetlenség, önállóság,…
 • Akadémiai előnyök – Új megközelítések, eltérő perspektívák, kitágult látókör,…
 • Karrierhez kapcsolódó előnyök – nyelvtudás, kapcsolatépítés, foglalkoztathatóság,…

A diákok számára legmegfelelőbb mobilitási program számos tényezőtől függ:
(Milyen nyelveket beszélek? Melyik ország érdekelne? Hol tartok a tanulmányaimban? Szeretnék külföldön tanulni, dolgozni vagy kutatni?)

2024-es évben; Rövid áttekintést a
Bécsi Egyetem (Universität Wien) hallgatóinak:

Erasmus+ tanulmányutak

Tanulmányi tartózkodás egy európai partneregyetemen

 • Bachelor, Masters, Diploma
 • Bachelor hallgatók: 3. félévtől, Master hallgatók: 1. félévtől
 • Időtartam: egy félév
 • Havi támogatás: 390 € – 490 € (a fogadó országtól függően)
 • Jelentkezési határidő: képzési területtől függően legkésőbb március 5-ig (WS, SS) vagy október 5-ig (fennmaradó helyek, SS)
 • Erasmus+ tanulmányutak

  Az Erasmus+  az Európai Unió oktatási együttműködési és mobilitási cselekvési programja. A Bécsi Egyetem mintegy 370 európai egyetemmel kötött kétoldalú megállapodást , és így mintegy 2800 Erasmus+ tanulmányi helyet biztosít hallgatóinak európai partneregyetemeken.

  Mit kínál az Erasmus+ program? A hallgatókat a partneregyetemekre egyszerűsített felvételi rendszerrel veszik fel, mobilitási ösztöndíjat kapnak és mentesülnek a tandíj alól. A külföldön elvégzett képzések – az SPL-lel történt egyeztetést követően – a Bécsi Egyetemen is elismerhetők.

Erasmus+ szakmai gyakorlatok

Saját szervezésű tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai gyakorlat más európai országokban

 • Bachelor, Masters, Diploma, PhD
 • Bachelor hallgatók: 3. félévtől, Master hallgatók: 1. félévtől
 • A finanszírozás időtartama: 2 hónaptól 5 hónapig
 • Havi juttatás: 540 € – 640 € (a fogadó országtól függően)
 • Jelentkezni egész évben lehet (legalább 6 héttel a gyakorlat kezdete előtt)
 • A Bécsi Egyetem rendszeres hallgatói saját szervezésű szakmai gyakorlatot végezhetnek egy másik európai országban , és Erasmus-finanszírozásra pályázhatnak .

  A hallgatóknak nagy szabadságuk van a szakmai gyakorlat megválasztásában mindaddig, amíg a gyakorlat releváns a tanulmányaik szempontjából (= hasznos kiegészítés a tanulmányaikhoz).

EU-n kívüli diákcsereprogram

Tanulmányi tartózkodás egy partner egyetemen Ausztráliában, Kanadában, USA-ban, Afrikában, Ázsiában, Oroszországban, Latin-Amerikában, Ukrajnában és Izraelben

 • Bachelor, Masters, Diploma
 • Legalább két befejezett félév a bachelor vagy diploma képzési területen, és elvégzett STEOP
 • Időtartam: egy vagy két félév
 • Havi támogatás: 250€ – 500€ + utazási költségtérítés
 • Jelentkezési határidő: október, november vagy február (országfüggő)
  Május: a nyári félévre még hátralévő helyek
 • EU-n kívüli diákcsereprogram

  A Bécsi Egyetem hallgatói egy vagy két szemesztert teljesíthetnek partneregyetemeken Észak- és Latin-Amerikában, Ausztráliában, Ázsiában, Afrikában, Oroszországban vagy Ukrajnában a nem uniós diákcsereprogram részeként  .

  Ennek előfeltétele, hogy a kívánt fogadó egyetemmel legyen cseremegállapodás.

Erasmus+ nemzetközi mobilitás

Tanulmányi látogatás egy nem európai Erasmus+ partneregyetemen

 • Mester, PhD vagy Doktori fokozat
 • Időtartam: egy félév
 • Havi támogatás: 700 € + egyszeri utazási támogatás
 • Jelentkezési határidő: október eleje vagy február eleje
 • Erasmus+ nemzetközi mobilitás

  Az „Erasmus+ Nemzetközi Mobilitás” program részeként finanszírozzák az Európán kívüli partneregyetemek tanulmányútjait .

  Felhívjuk figyelmét, hogy a programban részt vevő partneregyetemek vagy képzési területek évente változhatnak, mivel a jelentkezés is évente történik.

Rövid távú ösztöndíjak külföldön (KWA)

A szakdolgozat részeként végzett külföldi tudományos kutatómunka (laboratóriumi munka, terepkutatás, levéltári munka stb.) finanszírozása – világszerte.
 • Masters, Diploma, PhD
 • diplomamunka, mesterdolgozat vagy szakdolgozat részeként végzett kutatáshoz
 • Időtartam: 2 hét – 3 hónap
 • Havi juttatás: 600 € – 1100 € + utazási költségtérítés
 • Jelentkezési határidő: időpontok a web oldalon!
 • Rövid távú tudományos ösztöndíjak külföldön (KWA)

  Ha diploma- vagy mesterdolgozatának vagy szakdolgozatának részeként külföldi tudományos munkára van szükség ( laboratóriumi munka, terepkutatás, levéltári, könyvtári, tudományos gyűjteményi munka stb. ), pályázhat KWA-támogatásra.

Erasmus+ blended intenzív programok

fizikai rövid távú mobilitás virtuális komponensekkel kapcsolatban

 • Végzettség: BA, Diploma, MA, PhD (GDP függvényében)
 • Időtartam: min 5 nap – max 30 nap
 • Támogatás: a rövid távú fizikai mobilitás időtartamától és az esetleges feltöltésektől függ
 • Jelentkezési határidő: BIP-től függ (közvetlenül az intézetben érdeklődjön!)
 • Erasmus+ blended intenzív programok

  Az Erasmus+ Blended Intensive Programok ( BIP -ek) olyan oktatási/tanulási elemek, amelyeket több egyetem közösen hajt végre, és amelyek a virtuális komponenseket ötvözik a rövid távú fizikai mobilitással (min. 5 nap – max. 30 nap). Az alábbiakban a következő témákról talál információkat:

2024-es évben; WU (Wirtschaftsuniversität Wien)
Egyetemen az alábbi lehetőségid vannak:

Erasmus+ szemeszter külföldön

Általános információ

 • Az Erasmus+ ösztöndíj pénzügyi támogatás a 27 EU-tagország egyikében, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Észak-Macedóniában, Szerbiában és Törökországban való külföldi tartózkodás támogatására.

 • A hallgatók tanulmányi ciklusonként több , legfeljebb 12 hónapos finanszírozott külföldi tartózkodást teljesíthetnek (pl. alapképzés, mesterképzés vagy doktori képzés) , így összesen legfeljebb 36 hónapig.

 • A származási országba való mobilitás lehetséges , de ez a legalacsonyabb prioritást élvezi a kiválasztás során. Nem tartoznak ide a szomszédos országokban való tartózkodások, ahol a diákok általában tartózkodnak, és ahol az életük fő célpontja van (határon túli ingázók).

 • A tanulmányi ösztöndíjasok egyszerre kaphatnak Erasmus+ ösztöndíjat és osztrák külföldi tanulmányi ösztöndíjat (BAS) .

Előfeltételek és követelmények

 • Rendszeres WU-hallgató vagy, és sikeresen jelöltek egy külföldi szemeszterre egy Erasmus+ partneregyetemen. Minden hallgató, akit jelöltek és követi az alábbi lépéseket, megkapja az Erasmus+ ösztöndíjat.

 • Külföldi tartózkodása alatt a diákszövetségi díjat is fizeti a WU-ban.

 • A tartózkodás legalább 2 teljes hónapig (60 napig) tart, de legfeljebb 12 hónapig tart.

 • Fizikai tartózkodásról van szó a fogadó intézmény helyén. A fogadó országban személyes és/vagy virtuális tanfolyamokon vehet részt.

 • Az ösztöndíj a teljesítmény igazolásához kapcsolódik . A külföldi tartózkodás nem vezethet tanulmányi idő elvesztéséhez ( „ no loss of progress” elv ), ezért a hallgatóknak félévenként 30 ECTS kreditet kell teljesíteniük .

  A teljesítmény igazolására a WU-n külföldön elvégzett kurzusokat tantervi tételként kell elismerni.

  Visszaigénylési korlát: A „nem veszteséges előrehaladás” elvtől függetlenül a hallgatóknak legalább havi 3 ECTS kreditet kell szerezniük, és/vagy adott esetben az alapdolgozat, a mesterdolgozat vagy a szakdolgozat témavezetői igazolását.

Forrás: Universität Wien, WU.